Products

King Flower G
PRODUCT CODE: KFG

विभिन्न फूल फूल्ने बालीहरू जस्तै लहरे तरकारी बालीहरू विभिन्न फलफूल बालीहरू तथा अन्नबालीहरूमा पनि फूलहरूको संख्या वृद्धि गराउन,पोथी फूलको संख्या बढाउन, नयाँ पालुवा पलाउन, बोटविरुवाको वृद्धि विकास गर्न तथा बिरुवामा हरितकर्ण उत्पादन गर्नमा समेत किङ्ग फ्लावर जि.ले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

 

प्रयोग विधि र मात्रा
प्रति किलो २–४ कठ्ठा (प्रति किलो १–२ रोपनि)

 

COMPOSITION
Nitrobenzene : 20%
Gibberlic acid : 0.01%
Natka : 0.01%
Filler and carriers :79.98%

 

Available size
1 kg